19
jan
Výnimočné udalosti Bratislavy
19.01.2022
Na Heydukovej ulici otvorili novú Stomatologickú kliniku, ktorá okrem najmodernejšieho zubolekárskeho zariadenia disponovala ako jediná v ČSR aj lôžkovým oddelením.
00:00 do 00:00

adresár